Dyrektywa ue o ziololecznictwie 2014

Dyrektywa ATEX w polskim porządku prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Kojarzy się do produktów przeznaczonych do akcji w strefach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe wyroby muszą robić rygorystyczne wymagania używające się nie wyłącznie do bezpieczeństwa ale również do ochrony zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W pamięć przepisów omawianego aktu normatywnego poziom zabezpieczeń, a ponadto związane spośród obecnym wszystkie procedury oceny w głównej mierze zależne są od stopnia zagrożenia środowiska, w którym dane danie będzie grało. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania jakie musi wykonywać dany produkt, aby mógł stanowić podawany w strefach zagrożonych wybuchem. Jednakże o które strefy chodzi? Przede każdym mowa tutaj o kopalniach węgla kamiennego, gdzie występuje bardzo ważne prawdopodobieństwo wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na linii. Jest ich dwie. W podstawowej części spotykają się urządzenia, które bierze się w podziemiach kopalni także na przestrzeniach, jakie mogą stanowić zagrożone wybuchem metanu. Druga część używa się do urządzeń, które stosuje się w nietypowych miejscach, ale które mogą być zagrożone atmosferą wybuchową.

mibiomi patchesMibiomi Patches viipaloi kätevä ja tehokas tapa laihtua

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania wszystkie dla ludzi urządzeń robiących w powierzchniach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. A bardziej szczegółowe wymagania ważna z łatwością odnaleźć w ilościach zharmonizowanych.

Należy pamiętać, że dania dopuszczone do pozycji w okolicach zagrożonych wybuchem winnym stanowić oznakowane znakiem CE. Za znakiem należy zwrócić numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, jaki winien być znaczny, widoczny, trwały i łatwy.

Jednostka notyfikująca bada cały organizm kontroli lub jedno urządzenia w obiektu zapewnienia współprace z prawymi przepisami i oczekiwaniami dyrektywy. Należy dodatkowo pamiętać, że od dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa zasada ATEX 2014/34/UE.