Kasa fiskalna tarnow

Na miejsca Europy dochodzi rocznie do ponad dwóch tysięcy eksplozji substancji łatwopalnych, pyłów oraz gazów, które dopuszczają do dewastacji maszynerii, uszkodzeń sprzętu i domów, zaś nie rzadko zarówno do utraty dobrego życia. Do wybuchu może spowodować powstanie atmosfery wybuchowej, będącej następstwem sytuacji, gdy mieszanina powietrza, gazów palnych, par bądź miałów jest robiona, robiona i gromadzona w obecności tlenu. Największe zagrożenie atmosferą wybuchową zachodzi zwykle w biznesach chemicznych, zbiornikach, rafineriach, elektrowniach, lakierniach, stacjach uzdatniania wody i portach morskich oraz na lotniskach. Dyrektywa ATEX powstała jako dobrowolna reguła dla sprzętu sprzedawanego w Zgody Europejskiej, i wykorzystywanego w gronu wrażliwym na niebezpieczeństwo eksplozji. Od chwili zajścia w bycie dyrektywy ATEX całe tego standardu urządzenia muszą mieć certyfikat ATEX oraz być opatrzone odpowiednim symbolem. Omawiana dyrektywa ATEX 94/9/EC nakazuje producentom obowiązek dostarczania sprzętu elektrycznego do zastosowania w potencjalnie zagrożonej wybuchem sferze wyłącznie opatrzonych odpowiednim certyfikatem. Pracowników obejmuje natomiast dyrektywa ATEX 99/92/EC określająca wymogi poprawy BHP osób pracujących w miejscu narażonym na eksplozję. Sama zasada ATEX 94/9/WE jest brana do sprzętów mających swoje źródło zapłonu, bo w ich sukcesie jest możliwość wyładowania elektrycznego, powstania elektryczności spokojnej i większych temperatur. Choć dyrektywa ATEX jest zwykłym rozporządzeniem, to wśród korzyści wypływających z zajęcia się temu dobrzy można wymienić:

zagwarantowanie bezpieczeństwa stanowiska pracy dla pracowników w zakładach przemysłowych, ograniczenie strat ekonomicznych powstałych wskutek ewentualnych awarii lub przestojów w realizacji, zapewnienie wymaganej jakości narzędzi do zakupu handlowego na obszarze Unii Europejskiej, koordynacja służb bezpieczeństwa i higieny pracy i osób dorosłych.