Miejsce zbiorki do ewakuacji znak

Znak exit to oznaczenie drzwi wyjścia ewakuacyjnego, jakie znajduje wykorzystanie we pełnych obiektach obiektach budowlanych, na jakie zgodnie z podstawowymi przepisami nałożono obowiązek odpowiedniego oznakowania wyjść, za pośrednictwem których przenosi się ewakuacja w razie wystąpienia zagrożenia (np. pożaru).

Takie oznaczenia bierze się wszędzie tam, gdzie przechodzimy do podejmowania z ważniejszymi zbiorowiskami ludzi, tzn. w punktach pracy, w urzędach, w punktach kulturalno-rozrywkowych i sportowych, czy także w biznesach wielkopowierzchniowych. Do wyjścia oznaczonego po angielsku EXIT prowadzą wcześniej często inne znaki w części strzałek i oznaczenia schodów ewakuacyjnych. Prawidłowe oznaczenie drogi ewakuacyjnej jest pierwszorzędne znaczenie w sprawie ratowania zdrowia oraz bycia osób, które ujawniły się w stanie zagrożenia, zwiększając możliwość na powodzenie ewakuacji.

Oznaczenie EXIT posiada charakterystyczny zielony kolor z białą oprawką i napisem, który pomaga spożywa w przyjemny sposób dostrzec podczas procesu ewakuacyjnego nawet z bardzo dalekiej odległości (20-25 metrów). Stało ono przyrządzone z ciekawej folii samoprzylepnej z zastosowaniem wysokiej jakości kleju, co daje mu wysoką stabilność i wytrwałość w trudnych warunkach czy z płyty PCV mocowanej za pomocą taśmy dwustronnej. Oznaczenie wyjścia ewakuacyjnego jest naklejane na przeszkodzie w bloku najczęściej nad drzwiami, będącymi rozwiązanie z miejsca lub budynku. Folia, z której sprawiono oznaczenie wyjścia ewakuacyjnego ma właściwości fotoluminescencyjne, dzięki którym pali w nocy, umożliwiając sprawną ewakuację chociażby w niebezpiecznych warunkach związanych z wyłączeniem prądu albo także z prawdziwym zadymieniem, które ogranicza widoczność.