Rozwoj przemyslu farmaceutycznego w polsce

Coraz większy rozwój technologii przemysłowych, spojrzenie na optymalny wynik produkcyjny, energia i wielkość procesów w rzeczach takich jak druk, tekstylia, tworzywa sztuczne, chemia, optyka czy pakowanie zwiększa niebezpieczeństwo wyładowań elektrostatycznych. Im znacznie nasilony jest proces produkcyjny, tym sporo powstaje ładunków, które potrzebują zostać zneutralizowane, aby nie zagrażać bezpieczeństwu użytkowników.

Niekontrolowane rozładowanie nagromadzonych ładunków elektrostatycznych może doprowadzić do zapłonu mieszaniny gazu i powietrza przy pomocy powstałej skry a tym jedynym spowodować eksplozję. Rozwiązaniem tego standardu problemów zabierają się firmy, które stosują w wymienionych przypadkach między innymi uziemienie elektrostatyczne, oczyszczanie naładowanej powierzchni, neutralizację lub ładowanie elektrostatyczne. Electrostatic earthing to proces uziemienia, który adresowany jest na dowód w sukcesu załadunku cystern przewożących materiały sypkie lub płyny. Na ich powierzchni umieszczają się znaczne liczbie ładunków elektrostatycznych. Podłączenie do systemu uziemienia cysterny jest obowiązkowe już przed podejściem do załadunku. Eliminuje to ryzyko powstania zapłonu. Inne niebezpieczne sytuacje mają miejsce w przypadku rur, zaworów, dmuchaw, jakie w toku produkcyjnym materiałów sypkich na koniec wibracji lub wybrania mogą zostać oddzielone z siebie i tworzyć zagrożenie zapłonu. Uziemiać należy również wielkie pojemniki lub kontenery napełniane substancjami łatwopalnymi. Zagrożenie stanowią także nieuziemione pojemniki używane w tokach mieszania i miksowania. Praktycznie każdy trend w toku produkcyjnym generuje powstawanie ładunków elektrostatycznych, czy należy o załadunek materiałów do elastycznych kontenerów, bądź same o ręczne napełnianie beczek lub puszek. Uziemienie elektrostatyczne jest wskazane, ponieważ może rozmawiać do wyładowań pomiędzy personelem a urządzeniami i pojemnikami, oraz w przestrzeni zagrożonej początkiem może sprawić do zapłonu i eksplozji.